ایران در مرحله تنش آبی متداول قرار داردبه گزارش ایرنا، محمد حسین شریعتمدار روز سه شنبه در میزگرد اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، الزامات و راهکارها در یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج افزود: برهمین اساس تعداد چاه های آب ایران از 47 هزار حلقه در سال 1340 به 800 هزار حلقه در زمان کنونی رسیده است.
وی ادامه داد: اکنون از 800 هزار حلقه چاه کشور، 42 درصد آنها غیر مجاز هستند و ازسوی دیگرتعداد دشت های ممنوعه ایران از 20 دشت سال 40 هم اکنون به 354 دشت افزایش یافته است.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: میزان روان آب ها نیز در 15 سال گذشته از 86 میلیارد متر مکعب به 46 میلیارد متر مکعب کاهش یافته و این ها نشان دهنده آن است که اکنون در مرحله تنش آبی متداول قرار داریم.
شریعتمدار گفت: انباشت 5 دهه سوء مدیریت، پیشی گرفتن سرعت روند کاهش منابع آب بر اقدامات ترمیمی، کم بودن فرصت ترمیم تا نقطه بی بازگشت حداکثر در طول برنامه ششم توسعه، حضور کمرنگ ذی نفعان بخش خصوصی، عدم هماهنگی کافی بین ارگان های مرتبط با مساله کاهش منابع آبی، وابستگی بیشتر راهکارها به امتیازات دولتی و استفاده نکردن از فرصت های طلایی دوران توانمندی مالی کشور برای نگهداری و احیای منابع آب از جمله تنگناهای عمده مساله کم آبی در کشور است.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب باید به بخش خصوصی واگذار شود، اظهار داشت: در کشور مدیریت منابع آبی وجود ندارد، اعتبارات بسیار غنی دولتی و یارانه یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کم آبی بوده است.
شریعتمدار افزود: یکی از دلایلی که امید داریم از شرایط کمبود آب خارج شویم این است که دولت دیگر پولی ندارد و باید برای مدیریت این مشکل از کارشناسان و مردم کمک گرفت.
وی گفت: بسیاری از راهبردها و مصوبات طی 40 سال اخیر در کشور ما در جهت مصالح آب نبوده است، اما هنوز فرصت داریم و به نقطه بی بازگشت نرسیده ایم، ناامید نیستیم، اما نگران هستیم، دوره زمانی تحقق اهداف ما در برنامه ششم توسعه باید صورت گیرد.
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با اشاره به اینکه خسارت سرمازدگی در کشور تاکنون 46 هزار میلیارد تومان بوده، ادامه داد: کمبود آب و خشکسالی می تواند به مشکلات اقتصادی و تنازعات اجتماعی دامن بزند، کشور ما به طور کامل در کمربند خشکسالی قرار گرفته، اما خشکسالی در تمام دنیا راهکار دارد و با برنامه ریزی می توان به یک راهکار عملی برسیم.
یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران روز سه شنبه با حضور معاون اول رییس جمهوری آغاز به کار کرد.
این کنفرانس به مدت 2 روز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج، ادامه دارد.
7414/ 6155انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید