مردم آمریکا و اپیدمی اضطراببه گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس الرت، براساس نظرسنجی اتحادیه روانپزشکی امریکا، 40 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که نسبت به سال قبل بیشتر مضطرب هستند.
سطح اضطراب مردم آمریکا در سال های 2016 تا 2017برابر با 36 درصد بود و افزایش این رقم برای دوره جدید، چشمگیر محسوب می شود.
‘آنیتا ایورت’ رییس اتحادیه روانپزشکی آمریکا گفت: نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که افراد بالغ در آمریکا به ویژه در خصوص بهداشت، امنیت و امور مالی به طور فزاینده نگران و مضطرب هستند.
وی ادامه داد: این استرس و اضطراب فزاینده می تواند به طور قابل توجهی بر بسیاری از جوانب زندگی مردم از جمله سلامت روان آنها تاثیر بگذارد و پیامدهای آن به خانواده ها آسیب بزند.
این محقق افزود: مردم آمریکا امسال در پنج حوزه کلیدی سلامت، ایمنی، امور مالی، سیاست و روابط خانوادگی احساس اضطراب بیشتری دارند.
براساس این گزارش، از سال 2017، سطح اضطراب مردم آمریکا در خصوص مسائل مالی بیشترین افزایش را داشته است به طوری که آنها نگران داشتن پول کافی برای پرداخت صورتحساب ها و دیگر هزینه ها هستند.
اما علت اصلی نگرانی آمریکایی ها دو فاکتور وضعیت سلامت (68 درصد) و حفظ امنیت خود و یا خانواده (68 درصد) است.
این مطالعه نشان می دهد اضطراب به خاطر مسائل سیاسی و تاثیرات آن بر زندگی روزمره در میان مردم آمریکا کمتر رایج است اما این موضوع هنوز منبع استرس بیش از نیمی از آنها (56 درصد از پاسخ دهندگان) است.
نتایح تحقیق یاد شده که حاصل نظرسنجی از بیش از دو هزار بزرگسال طی ماه های مارس و آوریل (اسفند، فروردین و اردیبهشت) است، خبر خوبی از وضعیت روانی مردم آمریکا محسوب نمی شود.
بر اساس نتایج این نظر سنجی، افزایش اضطراب هم در میان مردان و هم در میان زنان است و نژادها، قومیت ها و سنین مختلف در امریکا را در بر دارد.
علمی**2038**2017انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید