مشاهده و تصویربرداری از 8 قلاده پلنگ در اسفراینروح الله لایق چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این مشاهدات و ثبت تصاویر توسط محیط بانان و اهالی محلی انجام و در 2مرحله از این مشاهدات 2 قلاده پلنگ همزمان دیده شده است.
وی با بیان اینکه به علت وسعت زیاد قلمرو پلنگ و صعب العبور بودن زیستگاه های پلنگ امکان پایش مستمر این گونه ارزشمند وجود ندارد افزود: با توجه به وجود طعمه کافی در داخل مناطق حفاظت شده این شهرستان، گونه پلنگ در شهرستان اسفراین از جمعیت و پراکنش خوبی برخوردار است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین گفت: پیش بینی می شود به طور میانگین 20تا 30قلاده پلنگ در عرصه های طبیعی این شهرستان باشد.
لایق با اشاره به بیمه بودن پلنگ ایرانی افزود: پلنگ حیوان قانعی است و به اندازه نیازش شکارمی کند و زیاد به جوامع انسانی نزدیک نمی شود اما، در صورت حمله و خسارت به جوامع انسانی برای حمایت از این گونه در معرض خطر بیمه خسارت ناشی از حمله این گونه ارزشمند را پرداخت می کند.
به گزارش ایرنا و به گفته رئیس اداره نظارت برحیات وحش محیط زیست خراسان شمالی از سال 95تاکنون 16مورد خسارت حمله پلنگ به جوامع انسانی به خسارت دیدگان توسط بیمه حفاظت از پلنگ ایرانی دراین استان پرداخت شده است .
شهرستان 120هزار نفری اسفراین در 60کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قراردارد و دارای 2پارک ملی سالوک و ساریگل است که از زیستگاه های پلنگ ایرانی است و از لحاظ پراکنش پلنگ، این منطقه دارای جمعیت خوبی ازاین گونه ارزشمند و در معرض خطر است.
7189/ 6042 خبرنگار: بتول صارمی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید