مشکل ورود فاضلاب به دریاچه زریبار سال 97 باید بر طرف شودبە گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە کارگروە استانی برنامە مدیریت جامع تالاب زریبار با بیان اینکە مجموعە گزارش های ارائە شدە در خصوص نجات زریبار رضایت بخش نیست، اظهار کرد: اگر با شیوە فعلی مسایل مربوط بە دریاچە پیش رود در آیندە نزدیک بطور کلی آن را از دست خواهیم داد.
وی عدم مدیریت یکپارچە بر دریاچە زریبار را از عمدە مشکلات اصلی دانست و افزود: ما نتوانستیم مشکل دریاچە زریبار را همانند دریاچە ارومیە در سطح ملی مطرح کنیم تا برای آن راهکارهای عملیاتی و تصمیمات درست گرفتە شود.
مرادنیا با انتقاد از اینکە هنوز استان بە یک جمع بندی و برنامە جامع برای نجات دریاچە نرسیدە است، تاکید کرد: طرح‌ها و مطالعات زیاد و پراکندەای در این خصوص انجام شدە اما هنوز بە مرحلە اجرا نرسیدە است.
استاندار کردستان با طرح این مسالە کە مدیریت دریاچە زریبار بە شهرداری مریوان واگذار شدە است، یادآور شد: شهرداری مسئولیتی در قبال حفظ و نجات دریاچە ندارد و بیشتر بدنبال کسب درآمد است و کلا با فلسفە وجودی دریاچە بیگانە است.
مرادنیا حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در کردستان برای تصمیم گیری اصولی دربارە نجات دریاچە زریبار را لازم دانست و اضافە کرد: ضروری است نامەای هم بە معاون اول ریاست جمهوری در خصوص اهمیت موضوع نوشتە شود تا دریاچە زریبار و مشکلات آن در سطح ملی مطرح شود.
استاندار کردستان گفت: تاکید دارم کە در سال آیندە مشکل ورود فاضلاب روستاهای حریم دریاچه حل و حریم دریاچە برای جلوگیری از هرگونە تجاوزی مشخص شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه گفت: جلوگیری از ورود فاضلاب روستاهای اطراف دریاچە مهمترین اقدام در طرح نجات بخشی زریبار است.
امیر قادری اظهار کرد: فاضلاب 9 روستا در ضلع غربی وارد تالاب زریبار می شد کە در سنوات گذشتە این مشکل کاملا بر طرف و از ادامه این روند جلوگیری شد.
وی افزود: در ضلع شرقی نیز فاضلاب سە روستا و فاضلاب بخشی از محلە سردوشی‌ها بە دریاچە سرازیر می‌شود کە اقداماتی در جهت حل این مشکل صورت گرفتە است.
قادری تاکید کرد: حل کامل مشکل جلوگیری از ورود فاضلاب بە دریاچە زریبار نیازمند تامین اعتبار است کە امسال نیز اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفتە شدە است.
معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە طرح‌ها و مطالعات ادارات مختلف برای نجات دریاچە زریبار اشارە کرد و یادآور شد: موردی کە باید بە جد به آن توجە کرد اینکە دریاچە باید مدیریت یکپارچە داشتە باشد.
وی مجموعە اقدامات صورت گرفتە غیر از برنامەهای جلوگیری از ورود فاضلاب بە دریاچە، جلوگیری از حفر چاە، ممانعت از ساخت و ساز و ایجاد خانە باغ‌ها اعلام کرد و ادامە داد: دستگاه‌های متولی برای نجات دریاچە زریبار بە صورت جدی ورود کردەاند.
قادری اضافه کرد: اگر در سال ۹۷ مشکل ورود فاضلاب بە دریاچە به صورت کامل بر طرف شود کار بسیار ارزشمند و اقدامی ارزندە در راستای حفظ و صیانت از این موهبت الهی کرده ایم.
دریاچه ریبار در سه کیلومتری غرب مریوان واقع شده است، طول این دریاچه حدود پنج کیلومتر و عرض آن حدود 1.6 کیلومتر، وسعت تالاب بدلیل تغییرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر و حداقل و حداکثر عمق آن به ترتیب 2 و 6 متر است.
زریبار در یک دره طولی وسیع قرار دارد و از 2 طرف غرب و شرق با کوه های پوشیده از جنگل احاطه شده و پوشش غالب اراضی منطقه را جنگل و بیشه زارهای نیمه انبوه تشکیل می دهد که گونه غالب جنگلی آن بلوط ایرانی است.
شهرستان مرزی مریوان با 152 هزار نفر جمعیت در فاصله 130 کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.
3020/9102انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید