کنفرانس ابزارهای مدیریت آب و خاک در اصفهان برگزار می شودبه گزارش ایرنا، موسسه علمی فدرال علوم و فنون آبی (EAWAG) سوئیس یک موسسه پژوهشی بین المللی در زمینه آب است که تمرکز آن بر روی تصفیه پساب و تامین آب آشامیدنی است.
کنفرانس ‘کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور’ توسط پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری موسسه علوم و فنون آبی (EAWAG) سوئیس و با هدف گردهمایی استادان و متخصصان حوزه آب و خاک و مدیریت منابع آبی و انتقال تجربه های آنها به یکدیگر برگزار می شود.
از محورهای این گردهمایی علمی می توان به مدل سازی مدیریت حوضه آبریز، کاربردهای ارزیابی تغییر اقلیم، تحلیل عدم قطعیت و کالیبره مدل، مدل سازی کیفی حوضه آبریز، توسعه پایگاه داده و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، کنترل فرسایش و رسوب و مدیریت محیط زیستی اشاره کرد.
برگزاری چهار کارگاه آموزشی تخصصی درباره کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک در مدیریت منابع آب از جمله برنامه های این کنفرانس است.
ابزار ارزیابی آب و خاک، نقش اصلی در تجزیه و تحلیل اثر تغییرات مدیریتی زمین بر منابع آب در حوضه‌های پیچیده آبی را دارد.
این مدل به طور وسیعی برای مطالعه مقیاس حوضه آبریز در ارتباط با کیفیت و کمیت آب در مناطق مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به وضعیت منابع آب در ایران و لزوم برنامه ‌ریزی برای مدیریت جامع و یکپارچه، ابزار ارزیابی آب و خاک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد، اطلاعات مورد نیاز درباره کیفیت و کمیت منابع آب در بازه‌های زمانی حال و آینده را در اختیار مسئولان و تصمیم ‌سازان قرار دهد.
ت/3011 / 6022انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید