481 فقره وام کارگشایی به مددجویان کمیته امداد قاینات پرداخت شدحسین حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به صورت میانگین به هر مددجو و بستگی به نوع مشکل 10 تا 50 میلیون ریال وام کارگشایی پرداخت می شود.
وی بیان کرد: وام های پرداخت شده به مددجویان در راستای کارگشایی، ازدواج، تحصیل، اشتغال، مسکن، تامین جهیزیه، خدمات بهداشتی و درمانی، بدهی و واریز حق بیمه با هدف توانمندسازی مددجویان ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات توسط صندوق ولایت کمیته امداد پرداخت می شود از افراد خیر خواست وجوهات خود را به صورت سپرده به این صندوق بسپارند تا از محل سپرده ها بتوان به تقاضای تعداد بیشتری از نیازمندان پاسخ داد.
در حال حاضر چهار هزار و 680 خانوار با هشت هزار و 532 نفر جمعیت زیر پوشش کمیته امداد شهرستان قاینات هستند.
قاینات از شرق به شهرستان زیرکوه و از شمال به خراسان رضوی، از غرب به شهرستان سرایان و از جنوب به شهرستان های درمیان و بیرجند محدود است.
شهر قاین مرکز شهرستان قاینات در 105 کلومتری بیرجند قرار دارد.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan
کانال تلگرام: irnabirjand@
*7556*3028* خبرنگار- حکیمه مصطفایی*انتشار- رسول محمدحسنیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید